loading
Velkommen til
Vi gør dine reklamer levende og ikke kedelige, kontakt os for at komme til at blive set overalt i byen. Vi kan vise dine reklamer lige hvor du gerne vil have det.
Reklame priser

Rullereklamer er mindre omkostningsfuldt og har en lavere pris pr. tusinde visninger end tv-annoncering, magasiner, avisannoncer, radioannoncering, statiske billboards, taxareklamer og busreklamer.

TV - 100%
Magasiner - 70%
Aviser - 60%
Radio - 55%
Rullereklamer - 25%
2021 © rullereklamer. All rights reserved.